Om meg

Bildet mitt
Håper du får en trivelig reise på mine blogger. Klikk på bildet mitt, så kommer du til de andre. Du finner litt av hvert om mangt og mye :)

lørdag 21. juli 2012

Link til Blindeforbundet, tips til slagrammede

Tilbud til slagrammede Vi har utviklet et unikt kurstilbud for deg som har synsforstyrrelser som følge av hjerneslag. Dette har vi hatt fokus på de siste årene. Så mange som 60 prosent av personer som er blitt rammet av slag opplever synsforstyrrelser av ulik karakter. Det innebærer over 8000 personer i Norge, på årsbasis! Mange kan ha god nytte av synstrening. Synstrening kan bidra til stødigere øyemotorikk og bedring i leseferdigheter. Vi mener det er viktig å fortsette å styrke tilbudet til denne gruppen.
Kursene arrangeres på Hurdal syn- og mestringssenter og er landsdekkende.
Linken kan du klikke på HER, se litt ned på siden.